پژوهشهای حوزه گردشگری

بررسی صنعت توریسم در بیشاپور


مجموعه طبیعی - تاریخی بیشاپور به عنوان یکی از سایت های مهم استان فارس همیشه مورد توجه گردشگران بوده است با دارا بودن آثار تاریخی کم نظیری همچون شهر تاریخی بیشاپور ، نقوش برجسته تنگ چوگان و غار شاپور و جاذبه های طبیعی بکر مانند تنگ طبیعی تاریخی چوگان ، رودخانه پر آب شاهپور ، مجموعه باغات شاهپور و قرار گیری این مجموعه در کنار مسیر ارتباطی شیراز به کازرون دارای موقعیتی استثنایی در زمینه گردشگری است که آنچه از آمار گردشگران ایرانی و خارجی هویدا می باشد این است که بیشاپور سالانه سهم به سزایی از گردشگری استان و شهرستان را به خود اختصاص داده است .شایان ذکر است عمده گردشگران مجموعه طبیعی – تاریخی بیشاپور بیشتر فصلی بوده که در فصل بهار و ایام نوروز شهر تاریخی بیشاپور ،فصل تابستان تنگ طبیعی – تاریخی چوگان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند . 

 با توجه به این واقعیت که صنعت گردشگری ( توریسم ) سومین صنعت پر رونق جهان می باشد و این ادعا که کشور ما با دارا بودن حجم بسیار بالای جاذبه های طبیعی – تاریخی سهم بسیار اندکی از این صنعت را به خود اختصاص داده است لذا طرح مذکور جهت معرفی هرچه بیشتر مجموعه تاریخی – طبیعی بیشاپور به گردشگران و آماده سازی زمینه حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در این مجموعه طبیعی - تاریخی ارائه گردیده است .

نقشه برداری مسیر گردشگری غار طبیعی - تاریخی شاپور
حفاظت فنی و فیزیکی از غار ومجسمه شاپور تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی مسیر دسترسی و محیط داخلی غار انجامپذیرفته  و مدیریتی برنامه ریزی شده در حفاظت و نگهداری از این میراث طبیعی- تاریخی فعالیتی مستمر داشته باشد. ساماندهی و باز پیرایی مسیر گردشگری تنگ چوگان و غار شاپور از اهداف و برنامه های جاری پایگاه پژوهشی بیشاپور است که هر ساله با اختصاص بودجه هایی محدود طی یک برنامه هدفمند پیگیری می شود . طرح حاضر با توجه به برنامه های بلند مدت پایگاه پژوهشی بیشاپور به منظور مشخص شدن مسیر اصلی  و ارائه خدمات هرچه شایسته تر به گردشگران تهیه و ارائه گشته است .

ارزیابی آمار گردشگران در مجموعه طبیعی - تاریخی بیشاپور ،تنگ چوگان و موزه (بازه پنج ساله)
در طی این پروژه پژوهشی با توجه به این مهم که تفسیر آمارهای بازدید کنندگان از مجموعه های تاریخی در ایجاد زیر ساخت و آسیب شناسی می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل محسوب گردد در همین راستا آمارهای ورودی بازدید کنندگان به تفکیکی ملیت ،جنسیت و تاریخ بازدید به وسیله نرم افزار های آماری تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت تا به عنوان مهمترین علل در نقاط قوت و ضعف مجموعه مورد توجه قرار گیرد.


ارائه طرح مسیر گردشگری مجموعه طبیعی – تاریخی بیشاپور
طرح گردشگری بیشاپور جهت مسیر بازدید کنندگان و با توجه به محدوده وسیع مجموعه و مدت زمانی که گردشگران در مجموعه به بازدید اختصاص می دهند و جلوگیری از سرگردان شدن گردشگران در سایت و انتخاب مسیر هایی که باعث تخریب کمتر در مجموعه و گویا بودن مسیر و بدن تکرار بودن آن و با توجه خاص به آثار و شواهد معماریی که گردشگران جهت بازدید از آنها آمده اند طراحی گشته است این مسیر با توجه به علل فوق الذکر در دو طرح ارائه گردیده است که یکی مسیر گردشگری کوتاه مدت و دیگری مسیر گردشگری بلند مدت مجموعه می باشد .