مسیر گردشگری کوتاه مدت

نقشه مسیر گردشگری 001


مسیر گردشگری کوتاه مدت

در این مسیر بازدید کننده ، گردشگر مجموعه تاریخی بیشاپور بعد از وارد شدن به مجموعه بیشاپور به ترتیب زیر از آثار مجموعه دیدن کرده و توسط راهنمایان گردشگری توضیحاتی در مورد این بنا ها دریافت می دارند .

۱- مرکز اطلاعات گردشگری بیشاپور

۲- ورودی شهر تاریخی بیشاپور

۳- برج و باروی

۴ – ورودی مجموعه ارگ شاهی

۵- کاخ منسوب به والرین

۵-۱- ایوان موزائیک شرقی

۶- تالار تشریفات

۷ – معبد آناهیتا

۸- ایوان موزاییک

۹- بناهی مسکونی ضلع غربی ایوان موزائیک

۱۰- مسیر حرکت ارگ شاهی به مسجد دوره آل بویه

۱۱ - مدرسه دوره اسلامی

۱۲ - ورودی ساسانی

۱۳- موزه تخصصی ساسانی بیشاپور

۱۴- ورودی تنگ طبیعی – تاریخی چوگان

۱۵ - نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراتوران رومی

۱۶-پیروزی بهرام دوم پادشاه ساسانی بر اعراب

۱۷- تاج ستانی بهرام اول (( پادشاه ساسانی ))

۱۸- پیروزی بهرام دوم پادشاه ساسانی بر یاغیان

البته شایان ذکر است که مدت زمان بازدید این طرح در حدود ۱۲۰تا ۱۸۰ دقیقه می باشد .