شواهد بازمانده از مکان موسوم به قلعه پسر بر روی ارتفاعات شمال خاوری کوه شاپور و در سمت راست رود شاپور و تنگ چوگان واقع شده است. شیب بخش خاوری قلعه پسر بسیار تند است و وجود چندین صخره بالا رفتن از آن را دشوار می­کند. همچنین دست‌یابی به قلعه از بخش­های باختری، جنوب باختری و شمالی هم به دلیل شیب نسبتا تند ارتفاعات، دشوار است. قلعه پسر در ارتفاع بلندتری نسبت به قلعه دختر بنا شده است. به علاوه این قلعه (نسبت به قلعه دختر)کمی بزرگ­تر و فواصل دیوارهای آن کمی بازتر است. مکان مناسب و موقعیت استراتژیک قلعه پسر، چشم انداز زیبایی از آن نسبت به بالادست و پایین دست تنگ چوگان و دشت‌های اطراف آن همچون بیشاپور به وجود آورده است. بر اساس این شواهد مشخص است که قلعه پسر به عنوان برجی دیده­بانی برای کنترل نقاط مختلف مشرف به شهر بیشاپور و با اهداف دفاعی و حفاظتی مورد استفاده بوده است.