قلعه دختر

3.jpeg
1.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
10.jpeg
14.jpeg
13.jpeg
2.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

از جمله شباهت‌های موجود بین شهر بیشاپور با بسیاری از شهرهای همزمان خودش در دوره ساسانی ایجاد قلعه‌ای نظامی بر ارتفاعات مشرف به شهر است. استحکاماتی نیز که در کنار شهر بیشاپور و همزمان با آن ایجاد شده، امروزه با نام " قلعه دختر" شناخته می‌شود.

قلعه دختر بر ارتفاعات نسبتاً هموار کوه قرار گرفته در حاشیه شمال خاوری بیشاپور بنا شده است. این قلعه از بخش شمالی چشم‌انداز خوبی رو به تنگ چوگان دارد. مصالح استفاده شده در ساخت دژ قلعه دختر، قلوه سنگ و ساروج و گچ است. از آنجایی که این بنا در اثر گذر زمان به شدت آسیب دیده، قلوه سنگهای استفاده شده در ساخت آن در منطقه وسیعی پراکنده شده است و نتیجه­گیری در مورد نقشه این ساختمان را دشوار کرده است. اما بر اساس بقایای قلعه می­توان حدس زد که قلعه شامل یک دژ مرکزی بوده که چندین اتاق آن را احاطه کرده است و از طریق راهروهایی به هم پیوند داشته‌اند. به علاوه کل قلعه نه تنها به وسیله برجهای بلند یکپارچه در اطراف دژ مرکزی بلکه به وسیله سه ردیف دیوارهای حفاظتی در دامنه­های کوه مستحکم شده بود. دیوارهای مذکور که به فواصل مشخص دارای برج های مدور بوده­اند، سه سکوی با سطوح متفاوت را که مطابق با وضعیت صخره‌های کوه ساخته شده‌اند، در برمی­گیرند. تقسیمات متقارن در معماری سکوهای سه‌گانه، آن‌ها را به صورت مضاعفی باریک­تر می‌کرده و در نتیجه مانع از حملات بالقوه مهاجمینی می‌شده که قصد گرفتن استحکامات نظامی را داشته‌اند. بی‌شک این قلعه تنها یک دروازه داشته که آن هم رو به شهر باز می­شده، اما بخش مرکزی آن ناشناخته مانده است. به طور کلی، قلعه وسایل رفاهی ویژه‌ای برای پادشاه و سربازانش داشته است. بر اساس آخرین مطالعات و پیرو رسم ساخت کاخ‌های سلطنتی در خارج از محدوده‌ی شهر در دوره ساسانی که با ساخت کاخ اردشیر در خارج از شهر اردشیر(اردشیر خوره)، در شمال دشت فیروزآباد آغاز می­شود، در اینجا( بیشاپور) نیزکاخ سلطنتی و اقامتگاه شاپور در خارج از محدوده شهر و در همین مکان (قلعه دختر) قرار داشته است.