ستونهای یادبود بیشاپور

ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
ستونهای یادبود
photo_2017-01-27_17-01-08.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-58.jpeg
photo_2017-01-27_17-01-36.jpeg
photo_2017-01-27_17-01-55.jpeg
photo_2017-01-27_17-01-10.jpeg
photo_2017-01-27_17-02-04.jpeg
photo_2017-01-27_17-02-38.jpeg
photo_2017-01-27_16-59-44.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-05.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-03.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-23.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-13.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-16.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-25.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-34.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-36.jpeg
photo_2017-01-27_17-00-44.jpeg
6.jpeg
3.jpeg
20.jpeg
7.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
photo_2017-02-03_17-21-48.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

تور مجازی ستونهای یاد بود

گردش مجازی در بنای تاریخی ستونهای یاد بود بیشاپور با بهره گیری از تصاویر پانورامای 360 درجه

ستون‌های یادبود شهربیشاپور با بلندای 6.70 م در مرکز شهر و در تقاطع دو خیابان اصلی (شمالی ـ جنوبی و خاوری – باختری) آن قرار دارند. این ستون¬ها بر روی سکوهایی دو پله¬ای که بر سطحی سنگفرش قرار دارند، استوار شده¬اند. همچنین بر سطح بالایی ستون‌ها نیز سرستونهایی برگ کنگری ( همانند سرستونهای سبک کورنتی)، قرار داده شده است. به نظر می‌رسد که در جلوی ستونها، پیکره فردی قرار داشته که امروزه البته تنها جای آن بازمانده است. یک سنگنوشته 16 خطی پهلوی اشکانی و ساسانی بر روی یکی از ستونها کنده شده است که مضمون آن در ارتباط با بنیانگذاری شهر بیشاپور است. در این نوشته مهم ، فردی که از طرف شاپور مامور به ساخت شهر بوده، با نام " اپسای دبیر " و از اهالی حران (در سوریه باستان)، معرفی شده است.