ایوان موزائیک

5698.jpeg
2669.jpeg
70.jpeg
754.jpeg
56.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

بنای موسوم به ایوان موزاییک در جهت شمال خاوری آتشکده و چسبیده به آن قرار گرفته است. نقشه بنا شامل یک ایوان با سه دهانه و ساخته شده با سنگ و ملاط گچ است که به سمت جنوب خاوری باز شده و از طریق راهروهایی با بنای آتشکده در ارتباط بوده است. دهانه میانی ایوان به شکل مربعی با درازای 14 متر در هر ضلع است و تالارهای جانبی آن نیز در حدود 5 متر طول و بین 11 تا 13 متر عرض دارند. در جریان کاوشهای این بنا، شواهد استفاده از موزاییک های ساخته شده از قطعات کوچک مکعبی سنگ با رنگهای گوناگون در حاشیه سه ضلع خاوری، باختری و جنوبی دهانه میانی ایوان شناسایی گردید. موزاییک های کار شده به صورت یک نوار تزیینی و با برجستگی اندکی در کنار دیوارها کار شده و شامل نقوشی همانند، بانوان نجیب‌زاده، زنان درباری، رقصندگان و نوازندگان، تک چهرهای افراد و همچنین پرندگانی بر روی شاخسارها است. به طور کلی موزاییک های شناسایی شده از این بنا در شناخت سنتهای زندگی درباری و بویژه لباس و پوشش زنان در دوره ساسانی  دارای اهمیت فراوان است.