آتشکده

چهارطاقی
چهارطاقی
چهارطاقی
چهارطاقی
چهارطاقی
photo_2017-01-27_17-06-54.jpeg
photo_2017-01-27_17-07-04.jpeg
photo_2017-01-27_17-08-04.jpeg
photo_2017-01-27_17-07-54.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-56.jpeg
photo_2017-01-27_17-07-52.jpeg
photo_2017-01-27_17-08-19.jpeg
photo_2017-01-27_17-09-00.jpeg
photo_2017-01-27_17-08-07.jpeg
photo_2017-01-27_17-08-45.jpeg
photo_2017-01-27_17-08-58.jpeg
photo_2017-01-27_17-09-09.jpeg
photo_2017-01-27_17-03-18.jpeg
photo_2017-01-27_17-03-33.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-10.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-14.jpeg
photo_2017-01-27_17-04-36.jpeg
photo_2017-01-27_17-04-33.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-22.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-23.jpeg
photo_2017-01-27_17-06-35.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

آتشکده بیشاپور یک بنای مربعی ـ صلیبی شکل با وسعت فضای داخلی در حدود 781 متر مربع است. فضای داخلی بنا از چهار طرف به یک راهرو نسبتا باریک که گرداگرد مربع چلیپایی مرکزی ساخته شده و آن را احاطه کرده، مرتبط است. این راهرو ارتباط بنا را با بناهای مجاور آن از قبیل ایوان موزاییک، بنای موسوم به معبد آناهیتا و حیاط موزاییک تامین می‌کند. همچنین دو ورودی در ضلع خاوری و باختری راهرو مذکور، ارتباط آن را با خارج از بنا برقرار می‌کند. فضای مرکزی بنا با سنگهای بدون تراش ساخته شده و 64 تاقچه تزیینی در دیوارهای داخلی آن تعبیه شده که در زمان خود با گچبری‌های مختلف تزیین شده بودند. بر روی فضای مرکزی گنبدی قرار داشته که با قطر بیش از20 متر به احتمال زیاد بزرگترین گنبد ساخته شده در تمام دوره ساسانی بوده است. در ابتدا تصور بر این بود که بنا یک کاخ است، با این حال امروزه مشخص گردیده که کاربرد بنا آیینی و در واقع آتشکده سلطنتی شهر بیشاپور بوده است. همچنین نقشه بنا، صورت تکامل پیدا کرده آتشکده اردشیر( موسوم به بنای تخت نشین) در شهر اردشیرخوره به حساب می‌آید.